NLP aneb tři kouzelná písmenka

Vybavuji si ten den, jako by to bylo dnes. Právě končilo babí léto a do mé tehdejší práce v bance mi přišla pozvánka na kurz Seznámení s Neuro-lingvistickým programováním neboli NLP. Skoro nic jsem o této metodě nevěděla, ale byl určený pro lidi pracující v personalistice a můj nadřízený podporoval vzdělávání, takže jsem neváhala a na seminář se přihlásila. Moc dobře si pamatuji pocit, se kterým jsem z něj odcházela.

Když vás něco chytne za srdce, poznáte to

Školení mě velmi zaujalo. Ve výkladu se prolínala psychologie s neurovědou, seznámili jsme se se zákonitostmi lidského přemýšlení, komunikace i odlišnostmi ve vnímání reality, ale hlavně jsme si odnesli spoustu praktických tipů. A evidentně se dalo NLP velmi dobře využít i během výběrových řízení, což byl můj denní chléb, a mně hned začaly naskakovat scénáře, jak NLP do mé práce začlenit. Dobře si pamatuji i Jitku, která seminář vedla. V duchu jsem si říkala, že tohle by mě přesně bavilo a naplňovalo – předávat informace o něčem, co je zajímavé a nesmírně užitečné. Školit něco podobného.

A světe div se, po pár letech, školeních, a hodinách studia a praxe, jsem stála na jejím místě a pro její firmu nyní externě pracuji.

Cesta k NLP byla ale delší

Poznatky ze školení  jsem v bance zahrnout do procesů nestihla. Kariéru záhy přerušilo rizikové těhotenství, ale NLP mi někde na pozadí zůstalo a začalo se zanedlouho opět intenzivně připomínat.

Když byl synovi rok a půl, a já byla v šestém měsíci s dcerou, začala jsem si plnit svůj sen a kurzy NLP jsem si nadělila pod vánoční stromeček. Nakonec jsem se během kojení a návštěv dětských hřišť dopracovala až k certifikaci NLP Master.

Školení a koučování za využití metod NLP mě naplňovalo, ale cesta mě vedla ještě dál, neboť jsem hledala způsob, jak informace předat nejen dospělým, ale i dětem. Opět o Vánocích přišel nečekaný nápad – knížka pro naše nejmenší, ve které by se mohli s jednoduchými postupy NLP seznámit a skrze pohádkový příběh by jim byla kniha nápomocna k šťastnějšímu životu.

Cesta to byla náročná, ale trpělivost a víra v dobrou věc se vyplatily a vzniklo 12 pohádek, které jsou právě na jednotlivých principech NLP vystavěny, a jsou tudíž přirozeným rozvojovým čtením pro děti.

Školíš a píšeš pohádky o NLP… Ale, co vlastně to NLP je?

Pojďme nyní k záhadnému názvu, ze kterého se většinou všem trochu zatočí hlava. A popravdě, nikomu se nedivím. Krkolomnější název autoři vymyslet nemohli.

NLP je zkratka pro neuro-lingvistické programování.

Neuro odkazuje k našemu mozku a pochodům, které se zde odehrávají. Synaptickými spojeními mezi neurony vznikají návyky, které si tvoříme celý život. Od chůze, mluvení, řízení auta až po vzorce chování a myšlení. Všechny tyto vzorce jsou v mozku ukotveny především na nevědomé úrovni. Je tedy důležité pochopit a uvědomit si procesy, kterými se naše mysl ubírá a začít je měnit.

Lingvistické odkazuje k naší neverbální a verbální komunikaci se světem okolo nás, ale i k té, která se odehrává uvnitř. Pochopit funkční nástroje komunikace, stejně jako poslouchat svou vnitřní řeč, je klíčem ke spokojenějšímu životu.

Programování je v podstatě proces, který naše myšlenky vyjádřené jazykem a následným chováním formuje do určitých životních strategií, které máme tendenci opakovat. Některé strategie jsou dobré, ale některé nám sloužit nemusí a stojí za to se na ně důkladně podívat a přetvořit, nebo nahradit novými.

NLP tedy zkoumá naše myšlení, chování a jazykové projevy, a vše propojuje v nové strategie pro život, které povedou k naší spokojenosti.

Techniky jsou různé. Některé jsou založeny na práci s vědomou myslí, jiné pracují s nevědomím, hypnózou a vizualizacemi. Každý si tam najde to své. Velmi racionální typ, i intuitivní člověk.

Historické okénko

NLP vzniklo v 70. letech 20. století, kdy psycholog a matematik Richard Bandler spolu s lingvistou Johnem Grinderem zkoumali tehdejší hvězdy psychoterapie – Miltona Ericsona (zakladatele hypnoterapie), Virginii Satir (věhlasnou rodinnou terapeutku) a Fritze Perlse (zakladatele Gestalt terapie). Zkoumali, čím se výsledky těchto výjimečných osobností lišily od výsledků ostatních terapeutů. Pozorovali jejich práci a začali napodobovat to, co viděli.

Vypozorovali mnohé vzorce, které popsali a převedli do jednoduchých schémat, aby je bylo snadné použít a zopakovat. Soustředili se nejen na osvědčené postupy terapeutů, ale i na jejich jazyk, kladení otázek a neverbální komunikaci.

NLP tedy zpočátku zasáhlo hlavně terapii, ale bylo a je dál rozvíjeno do mnoha směrů. Uplatnění najdeme i v oblasti obchodu, managementu, HR, sportu, koučování a rozvoje.

Další známé osobnosti spojené s NLP jsou třeba Tony Robins, Robert Dilts, Carmen Bostic nebo Michael Caroll.

Jak NLP využiji jako rodič

V čem vám může NLP pomoci při vychovávání dětí?

  • Poznáte, jak funguje komunikace mezi lidmi a bude se vám lépe žít s vědomím rozdílů, které mezi námi jsou.
  • Dostanete se hlouběji do svého nitra. NLP pracuje s přesvědčeními, která v sobě máme uložená z dob dětství a dospívání a tzv. metaprogramy, což jsou hluboké filtry reality, které nás na nevědomé úrovni ovlivňují.
  • Zjistíte, jakou moc má jazyk a jak to, co říkáte o sobě a dětech formuje vaši a jejich realitu.
  • Nelze nekomunikovat. Komunikujeme, i když nemluvíme. Pokud známe kouzla neverbální komunikace, bude se nám lépe s lidmi i dětmi navazovat kontakt.
  • Pochopíte lépe své děti. NLP vám odhalí základní tendence vašeho dítěte – jak zpracovává informace, jak je potřebuje sdělovat, na co zaměřuje pozornost a co ho motivuje. To vše je dobré vědět, protože tendence dítěte mohou být naprosto odlišné od těch vašich.
  • Zkrotíte své emoce. Metody kotvení, práce s dechem a new code techniky přímo pracují s vaším emocionálním nastavením a ovlivňováním nálady, a to v rodičovství jako když najdete.
  • NLP má i sadu komunikačních technik, díky kterým předejdete nejedné hádce či výbuchu emocí.
  • Pokud se nečeho bojíte, NLP vám pomůže strach překonat, abyste ho nevědomky nepřenášeli na své děti.
  • NLP pracuje s obrazy a vizualizaci budou vaše děti milovat.
  • Pokud se chceme v nějaké oblasti posouvat, je dobré mít cíl a vizi. A vize by měla být zpracována na všech úrovních vědomí. I to NLP umí.

NLP a děti

Také děti se mohou s NLP seznámit, a jde to i tak, že si ani nemusí všimnout, že je něco učíte. Jak to udělat jednoduše? Děti nejlépe přijímají informace skrze dva kanály.

Prvním jste vy a nejbližší okolí. Jakmile něco děláte, nějak se chováte a mluvíte – děti vás začnou dříve či později napodobovat. Cvičíte jógu a malá dcera bude okamžitě zkoušet pozici stromu s vámi. Řežete dřevo a syn bude hned hledat pilku do ruky a kus dřeva. Zklidňujete dech při náročných situacích, tudíž dítě nebude mít problém náročné situace prodýchávat také.

Jste pro něj vzor a do určitého věku děti nekriticky přejímají vaše modely chování, myšlenky a způsoby vyjadřování.

Dalším kanálem, na který děti velmi dobře reagují a nasávají z něj informace o světě a jeho zákonitostech, jsou příběhy. Ty, které čtete a ty, které jim vyprávíte. Děti se často ztotožní s hlavními hrdiny a vy se k příběhům můžete vracet a životní principy na nich názorně připomínat.

V knize Tři kouzelné kamínky skřítka Nulipínka, do které se můžete s dětmi od 4 let začíst, nabízím rovněž strategie k pohodovějšímu životu, aniž by to děti v jednotlivých pohádkách postřehly.

S dětmi staršími, řekněme školními, můžeme pracovat již terapeuticky a využívat NLP techniky odpovídající jejich věku.

Už alespoň trochu tušíte, co to záhadné NLP je?  A už víte, v čem by vám mohlo pomoci?

Až budete hledat odpovědi, dívejte se nahoru…

Jedna z rad Richarda Bandlera, zakladatele NLP, kterou dával svým klientům. Pozorujte letadla a střechy domů…

Pokud řešíme nějaký problém, dilema nebo hledáme odpovědi na palčivé otázky, máme většinou tendenci dívat se dolů, mít svěšená ramena a hlavu lehce v předklonu. Jsme v takzvané kinestetické pocitové oblasti.

Když se podíváme nahoru, tělo změní při napřímeném postoji vylučování stresových hormonů a budeme nacházet mnohem optimističtější východiska a varianty. Mozek se posune do vizuální oblasti a emoce se oslabí nebo dokonce zmizí úplně. Místo špatných pocitů začne mozek vytvářet obrazy. Obrazy řešení.

Vyzkoušejte to. Opravdu to funguje a v krásné přírodě zvlášť.

Tak hlavu nahoru a hledejte odpovědi, které vás zavedou na správnou cestu…

… NLP je jedna z možností, která vám ji může usnadnit.

Katka Dušková
Seznamuji rodiče a děti s jednoduchými technikami a principy Neuro-lingvistického programování a dalšími rozvojovými aktivitami, které mohou udělat jejich život s dětmi bohatší, zábavnější a laskavější. Více o mně
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.