POVYŠTE ČTENÍ NA KRÁLOVSKOU DISCIPLÍNU

Mami, pojď už nám číst!

Taková prosba od dětí mě vždycky zahřeje u srdce. A jelikož mám srdce lektora a pedagoga, tak se snažím, aby měly děti ze čtení o špetku víc.

Co Vy? Zajímaly by Vás tipy, jak můžete s pohádkovými knížkami pracovat tak, aby děti získaly nejen lásku ke čtení, ale zároveň jste podpořili jejich intelekt a dovednosti pro budoucí život? Aby je čtení bavilo, a zároveň jim rozšiřovalo obzory? Aby měly v knížce parťáka, který je nikdy nezradí? Ano? Tak pojďme na to.

Základ čtení jsme my

Jedna velká pravda na začátek, která se možná nebude poslouchat dobře. Než se přesuneme k tomu, jak děti rozvíjet čtením, nemálo důležité je zmínit láskuvztah.

Pokud nás děti nebudou vidět číst si s knížkou v ruce, jejich láska a vztah ke čtení se budou budovat mnohem hůř.

A myslím s knížkou reálnou. Tou odřenou bichlí po babičce, kterou si hýčkáte v knihovně a obřadně ji berete do ruky. Váš pozitivní vztah ke čtení je dobré ukazovat už v předškolním věku, kdy se pouto ke knihám začíná utvářet.

Možná si řeknete, ale vždyť já čtu! Mám třeba knihy v mobilu nebo ve čtečce. Dobrá, máte body navíc, ale pořád je to ta černá krabička, ve které děláte i spoustu jiných aktivit.

Děti se na prvním stupni ve škole, kdy se rozvíjí jejich vazba ke čtení, také učí z reálných knih a papírových verzí. Zatím. Ale čím více oddálíte čtení na elektronických přístrojích, tím víc Vám mozek dítěte poděkuje.

Pokud doma nemáte žádnou knihu a ponořeného do příběhu nebo začtenou do románu Vás děti nikdy neviděly (a kuchařka se opravdu nepočítá), budete je ke čtení lákat obtížněji. Nápodoba je v tomto věku neúprosná. Nikdy ale není nic ztracené. Vždy to můžete začít měnit. Proč? Protože čtení má tolik benefitů, že by byla škoda knihy do Vašeho života nepozvat.

Co dělá čtení s dětmi

Co dětem čtení přináší? A proč bychom měli pravidelně sahat po knížce a nenechávat příběhy jen na neosobní televizi nebo na černém studeném tabletu?

Čtení:

 • uspokojuje emoční potřebu blízkosti a posiluje pouto mezi rodičem a dítětem
 • předává dítěti lásku ke čtení do budoucna
 • je zdrojem příjemných, vzrušujících a dobrodružných zážitků s hrdiny v příbězích
 • zlepšuje soustředění a dokáže zklidnit
 • podporuje koncentraci a disciplínu
 • trénuje paměť
 • rozvíjí představivost a posiluje vizualizaci
 • rozvíjí kreativitu
 • učí kritickému a logickému uvažování
 • podporuje růst slovní zásoby
 • učí spisovnému jazyku, který v běžné řeči děti často neslyší
 • učí správné výslovnosti a artikulaci
 • formuje čtecí a písemné návyky
 • ulehčuje do budoucna učení ve škole, které je založeno na čtení textů
 • přináší všeobecné znalosti o světě a jeho fungování
 • učí děti rozlišovat dobro a zlo a podporuje utvářet jejich hodnotový systém
 • rozvíjí smysl pro humor
 • zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači
 • je silná zbraň proti nudě
 • je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte

Že toho je, viďte! Ale pojďme na to, co Vás možná zajímá nejvíce. Praktické nápady, jak s knihami pracovat.

TIPY, JAK VYTĚŽIT ZE ČTENÍ MAXIMUM

V dalším textu Vás provedu tipy, jak s dětmi čtu já. Ne vždy. Někdy jsem opravdu ráda, že dočtu pohádku a neusnu a na žádné otázky, kreativitu a rozebírání příběhů nemám chuť. Pevně ale věřím, že Vás nějaké doporučení zaujme a třeba ho při čtení pohádek vyzkoušíte.

Než začnete číst příběh

Copak můžu něco dělat před samotným čtením? Než otevřete knížku a začnete číst, můžete s dětmi probrat spoustu informací.

 • Udělejte si ze čtení rituál. Najděte si příjemné místo na gauči, v posteli, na zemi, kde bude všem hezky. Choďte číst dětem v dobré náladě, těšte se na společný čas. Ideální je, aby čtení bavilo i Vás. Pokud nějakou knížku opravdu nemáte rádi, raději nečtěte a vyzvěte partnera. Mě třeba nebaví číst časopisy, které občas děti dostanou. Takže vědí, že je přečtu jen jednou a pak už se musí spolehnout na prohlížení obrázků nebo na jejich první krůčky ke čtení.
 • Už u malých předškolních dětí můžete představit autora. Zmínit, jestli je to Čech nebo cizinka. Z jaké země pochází a z jakého jazyka je kniha přeložená. Také můžete zmínit, jestli jste od stejného autora něco četli.
 • Pokud už máte od autora nějakou knížku přečtenou, můžete se dětí zeptat, jak se jim kniha líbila a zda si pamatují, o čem byla.
 • S dětmi můžete rozvíjet fantazii prohlížením obálky. Co na ní vidí, o čem asi kniha bude, kdo budou hlavní postavy, v jakém prostředí se bude asi příběh odehrávat. A to samé můžete udělat před každou kapitolou a jejími obrázky děti nejdříve provést.
 • Někdy chtějí děti číst stále dokola ty samé knížky. Vím, není to nic zábavného, ale je možné, že si na příběhu potřebují odžít důležité emoce nebo jsou pro ně odpověďmi na to, co si teď samy v sobě řeší. Nebraňte se tomu a případně se nechte ve čtení příběhu vystřídat. Takové on-line čtení od babičky nemusí být vůbec špatné.

Během čtení příběhu

 • I když nejste žádný herec nebo imitátor, zkuste si pohrát s hlasem, tónem, měňte hlasy jednotlivých postav. Zpomalte, když bude potřeba malé posluchače napnout nebo naopak zrychlete, když chcete podtrhnout dynamiku. Také je dobré vědět, za jakým účelem čtete. Pokud chcete děti uspat, dramatické čtení je spíše nabudí a je tak lepší číst tišším hlasem, klidně a více monotónně. Dovednosti z dramatického kroužku použijte, když chcete své malé posluchače aktivizovat a vzbudit jejich pozornost.
 • Během čtení pokládejte otázky. Ty mohou být různého typu. Konstatování, pokud chcete pomoci dětem rozumět ději: „Hm, ten medvěd musel být asi pěkně vystrašený. “ nebo „Holčička si asi myslí, že nikdo nezjistí, že lže.“. Nešetřete otázkami typu: Co se stane dál? Jak myslíš, že to dopadne? Proč to dělá? Proč to říká? Proč si myslíš, že teď tohle udělal? Jak se asi cítí? Proč si myslíš, že se to teď stalo?
 • Pokud narazíte na slova, která si myslíte, že dítě nezná, vysvětlete mu je. Také se nebojte při čtení knížky nahradit slovo nebo spojení slov, které se Vám zdá pro dítě moc složité, jiným, bližším výrazem.
 • Hodně zvídavé děti během čtení pokládají otázky. Není dobré je nechat bez odpovědi, a tak s trpělivostí odpovídejte a uspokojte potřebu dítěte chápat věci a souvislosti, které mu mohou ještě unikat.
 • Nevynechávejte obrázky. Diskutujte o tom, co by se na dalších stránkách mohlo dít, jestli dítě pozná hlavní hrdiny a pamatuje si jména?
 • Někdy můžete zkusit zaklapnout knížku v půlce pohádky a nechat každého, ať domyslí, jak může příběh dopadnout. Pak si přečtěte, jak to vymyslel autor.
 • Pokud je dítě větší a umí už číst, můžete se ve čtení vět nebo odstavců střídat. Nebude si připadat v záplavě písmen samo a bude se těšit na společný čas.
 • Pokud máte sourozence, kteří mají mezi sebou víc než 3 roky, je lepší číst příběhy každému zvlášť. Oba ale mohou poslouchat příběhy pro jiný věk a učit se empatii.

K příběhu se vracejte i po přečtení

 • Jakmile dočtete, můžete ještě nechat příběh doznít a pokud budou mít děti náladu, o příběhu si můžete popovídat. Ať vám popíšou svou oblíbenou část a řeknou, proč si ji vybraly. Co jim na tom přišlo humorného. Co je zaujalo. Proč se nějaké události staly. Proč se lidé chovali určitým způsobem a zda by to děti dělaly stejně nebo jinak. Co si z příběhu odnesly.
 • Pokud nebudou chtít děti vyprávět, nevadí. Jděte jim příkladem a příběh ve stručnosti shrňte Vy. Děti se k Vám časem přidají.
 • Další den si můžete nechat příběh převyprávět. S večerním čtením se střídáme s mužem, takže si vždy nechám se zájmem pohádku z minulého dne vyprávět, abych o nic nepřišla. Děti tak nevědomky procvičí slovní zásobu a paměť.
 • Můžete zkopírovat obrázek z příběhu, který jste četli a nechte děti vyprávět, co se tam zrovna dělo. Také můžete rozstříhat a nechat děti sestavit jako puzzle. To samé můžete udělat s obrázkem příběhu, který vás večer čeká a nechat pracovat dětskou fantazii.
 • S dětmi si můžete další den nakreslit něco z příběhu, který jste četli. Podle fantazie nebo podle předlohy. Může to být hlavní hrdina, zvíře, krajina.
 • Můžete také společně vymýšlet, jak by mohl příběh pokračovat, co by se v něm mohlo stát nebo co se bude v pohádce podle názvu kapitoly dít.
 • Pokud se dítěti stane podobná situace jako v knížce v reálném životě, můžete se odkázat na pohádku a jak ji hrdina v příběhu vyřešil. Děti budou lépe reagovat na příměr s hrdinou než na maminčino: Já ti to říkala nebo vždyť tě pořád učíme, aby sis hlídal své věci. Když to samé poučení dal čaroděj princovi, to je jiná a děti budou možná reagovat lépe.
 • Stále častěji se objevují na trhu knížky, které podporují porozumění textu, dál rozvíjí příběh nebo téma a na konci každé kapitoly nabízí otázky. Využijte je. Hned po čtení nebo třeba druhý den. Podobně s textem pracuje i knížka Tři kouzelné kamínky skřítka Nulipínka, kde jsou po každém příběhu otázky a aktivity, které jsou k obsahu příběhu vztažené.

Co je ještě víc než čtení pohádek

Vyprávění příběhů, které si sami vymyslíte. Mé děti často vzpomínají na dovolenou, na kterou jsem s sebou zapomněla přibalit knížky na čtení na dobrou noc (vůbec nechápu) a my jim vyprávěli s mužem pohádky. Příběhy si dokonce pamatují dodnes.

Tato vyprávění můžou mít i terapeutický aspekt. Můžete totiž vyprávět příběh, který bude reflektovat skutečné trable Vašich dětí. Bojí se přednášet ve škole před třídou básničky? Vyprávějte pohádku o veverce, která měla povídat o ořechu před celým lesem a obávala se posměchu.  Bojí se Vaše Johanka ve tmě? Vyprávějte příběh o Honzíkovi, který si ze tmy udělal kamarádku a vždycky se těšil na zhasnutí lampičky. Cokoliv Vás napadne.  V pohádkách vždy zdůrazněte, co hrdinům pomohlo, jak se dá na problém dívat z jiné perspektivy nebo nabídněte klíč k řešení. Nesrovnávejte příběh s reálnou situací dítěte. Vyprávějte jakoby mimoděk a podobnost uznejte jen, když se dítě zamyslí a samo pozná paralelu.

Vím, je to docela práce a není na to vždy čas a nálada. Ale tyto pohádky mohou s Vašimi dětmi udělat zázraky. Vyzkoušejte to. Je to zadarmo.

A poslední tip. Choďte s dětmi do knihoven a knihkupectví. Ať si mohou vybrat knížky, které je zaujmou, osahat si je a přivonět k nim a nasát jejich magickou moc.

U nás doma třeba platí:

Na nákup hraček máme jasná omezení, na knížky nikoliv!

Naladila jsem Vás na čtení? S jakou knihou teď půjdete dětem ukázat starý dobrý svět fantazie v naší mysli, který je sice mnohem pomalejší než filmy, ale také mnohem víc lahodí a prospívá naší psychice.

 

Katka Dušková
Seznamuji rodiče a děti s jednoduchými technikami a principy Neuro-lingvistického programování a dalšími rozvojovými aktivitami, které mohou udělat jejich život s dětmi bohatší, zábavnější a laskavější. Více o mně
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.